Bảng khảo sát


Phiếu khảo sát mức độ hiệu quả và hài lòng về hệ thống

website của cửa hàng đồ chơi

Vi Ha Toys tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


      Tôi là Thitima Kaiyasa, một sinh viên ngành khoa học máy tính tại trường Đại học Khonkaen University Thailand. Xin mời bạn tham gia vào một cuộc khảo sát mức độ hài lòng về website của cửa hàng đồ chơi Vi Ha. Bản khảo sát này sẽ chỉ mất 5 phút để hoàn tất. Bạn sẽ điền vào một bản câu hỏi ngắn. Bên cạnh đó, thông tin cá nhân sẽ không được công khai hoặc xem bởi bất kỳ ai ngoài các nhà nghiên cứu tham gia vào dự án này.
      Nếu các bạn có thêm câu hỏi về nghiên cứu này, vui lòng tự nhiên để liên hệ với điều tra viên chính, Thitima Kaiyasa qua địa chỉ mail: kthitima@kkumail.com
Mục tiêu
1) Phân tích và thiết kế hệ thống trang web cửa hàng đồ chơi của Vi-Ha Toy, là một thương hiệu đang phát triển tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, giúp tăng doanh thu trên nền tảng trực tuyến và được nhiều người biết đến rộng rãi.
2) Phát triển một hệ thống cửa hàng đồ chơi dựa trên web của Vi-Ha Toy, Hồ Chí Minh, giúp tăng cơ hội cạnh tranh trong thị trường và cũng là quảng cáo về các hoạt động, khuyến mãi và giảm giá.
Những lợi ích mong đợi
1) Những lợi ích cho các doanh nhân: sở hữu một trang web trực tuyến sẽ giúp doanh nghiệp tăng cơ hội tiếp thị, phân phối khách hàng ở cả trong và ngoài nước, tăng doanh thu cho các doanh nhân qua tin tức quảng cáo, giảm giá và khuyến mãi.
2) Những lợi ích cho khách hàng: khách hàng có thể mua sắm 24 giờ một ngày và đọc lợi ích của từng sản phẩm một cách dễ dàng. Khi người tiêu dùng quan tâm đến sản phẩm, họ có thể chia sẻ sản phẩm ngay lập tức.
3) Những lợi ích cho các nhà phát triển: các nhà phát triển sẽ học được phân tích và thiết kế hệ thống bao gồm cả kinh doanh trực tuyến.
Xin hãy chọn (check) vào ô vuông để thể hiện sự đồng ý của bạn khi tham gia khảo sát

Câu 1: Thông tin cá nhân

  Nam   Nữ   Không muốn tiết lộ
  15-25   26-35   36-45   46-55   56-65   Trên 65
  Trung học phổ thông   Đạt học/Bằng cử nhân   Bằng thạc sĩ   Bằng tiến sĩ hoặc hơn
  Dưới 7,200,000 VND
  7,200,720 – 14,400,000 VND
  14,400,720 – 21,600,000 VND
  21,600,720 – 28,800,000 VND
  28,800,720 – 36,000,000 VND
  Trên 36,000,720 VND

Câu 2: Khảo sát mức độ hài lòng và hiệu quả của trang web:

Câu 2.1: Thiết kế và định dạng:

  Xuất sắc (5) Tốt (4) Trung bình (3) Thấp (2) Rất thấp (1)
1) Về vẻ đẹp, hiện đại và hấp dẫn của trang chủ.
2) Định dạng trang web dễ đọc và sử dụng.
3) Màu sắc trang web là phù hợp.
4) Phím menu dễ sử dụng.
5) Màu nền và màu phông chữ phù hợp để đọc.
6) Kiểu chữ và cỡ chữ dễ đọc.
7) Hình ảnh và nội dung phù hợp và ý nghĩa.
8) Khi bạn truy cập vào thiết kế và định dạng bên trong trang web, bạn sẽ đánh giá mức độ hài lòng của bạn là bao nhiêu?

Câu 2.2: Chất lượng nội dung:

  Xuất sắc (5) Tốt (4) Trung bình (3) Thấp (2) Rất thấp (1)
1) Dễ dàng liên kết nội dung trong trang web.
2) Dễ dàng liên kết nội dung bên ngoài trang web như liên kết với Youtube Và Facebook.
3) Tính chính xác và đầy đủ của nội dung.
4) Sự phù hợp của nội dung trong trang web.
5) Khi bạn truy cập vào chất lượng nội dung bên trong trang web, bạn sẽ đánh giá mức độ hài lòng của bạn là bao nhiêu?

Câu 2.3: Sự đề xuất:

  Chắc chắn (5) Sẽ đề xuất (4) Có thể (3) Không chắc (2) Không (1)
1) Bạn có muốn giới thiệu bạn bè của mình để ghé thăm trang web đồ chơi Vi Ha không?