YOUTUBE VIDEO: ALL PRODUCT VI HA TOYS


Về chúng tôi


Chào mừng bạn đến với trang web của tôi.

Chúng tôi muốn mang lại nhiều niềm vui và hấp dẫn cho trẻ em thông qua thế giới đồ chơi này. Với những sản phẩm an toàn, chất lượng và mang tính giáo dục cao. Chúng tôi muốn gửi lời nhắn nhủ đến các gia đình và các cháu muốn phát triển trí tuệ thông qua sử dụng đồ chơi thông minh của chúng tôi. Các Mẹ luôn nhận được giá hợp lý nhất hiện nay.


  

Danh mục


Sản phẩm phổ biến

Card image cap
Romance woman

1) Make your home attractive because it helps to increase the interest level and motivation towards your work.
2) Make a home more functional because good Home Decoration help to make the members more generous and social.
3) Reduced stress.

Card image cap
Math games for kids

1) Practicing the Numerical calculation skill.
2) Practicing the Analysis and Problem solving skill.
3) The children become more resourceful.

Card image cap
Aroma fragrance fan


1) Eliminates feelings of depression.
2) Provides relief from insomnia & stress.
3) Boots immune system.
4) Increases circulation & energy levels in body.
5) Helps in treating constipation, indigestion & bloating.
6) Reduces severity and discomfort cause by psoriasis & eczema.

Card image cap
Fidget Spinner

1) Practicing the Analysis and Problem solving skill.
2) The children become more resourceful.
3) Practicing the Concentration skill.
4) Practicing the Arm muscle of children.

Card image cap
Jigsaw Puzzles

1) Practicing the Concentration skill.
2) Practicing the Memory skill.
3) Practicing the Planning skill.
4) The children become more resourceful.

Card image cap
Kitty hammer song

1) Practicing the Arm muscle of children.
2) Practicing the listening skill.
3) The children become more resourceful.