YOUTUBE VIDEO: ALL PRODUCT VI HA TOYS


Về chúng tôi


Chào mừng bạn đến với trang web của tôi.

Chúng tôi muốn mang lại nhiều niềm vui và hấp dẫn cho trẻ em thông qua thế giới đồ chơi này. Với những sản phẩm an toàn, chất lượng và mang tính giáo dục cao. Chúng tôi muốn gửi lời nhắn nhủ đến các gia đình và các cháu muốn phát triển trí tuệ thông qua sử dụng đồ chơi thông minh của chúng tôi. Các Mẹ luôn nhận được giá hợp lý nhất hiện nay.


  

Danh mục


Sản phẩm phổ biến

Card image cap
Chef career

1) Practicing the Good human relations skill.
2) Practicing the Planning skill.
3) The children become more resourceful.

Card image cap
Frozen home

1) Practicing the Good human relations skill.
2) Practicing the Planning skill.
3) Practicing the Arm muscle of children.
4) The children become more resourceful.

Card image cap
Easter egg coloring

1) The children learn to be creative in highly.
2) The children develop a greater love for reading, writing, and art.
3) Practicing the Arm muscle of children.

Card image cap
Guitar (Battery)

1) Practicing the Arm muscle of children.
2) Practicing the listening skill.
3) The children learn to be creative in highly.
4) The children develop a greater love for reading, writing, and art.
5) The children become more resourceful.

Card image cap
Piano (Battery)

1) Practicing the Arm muscle of children.
2) Practicing the listening skill.
3) The children learn to be creative in highly.
4) The children develop a greater love for reading, writing, and art.
5) The children become more resourceful.

Card image cap
Jingle & Shake

1) Practicing the listening skill.
2) The children become more resourceful.